Christian Radich

christian-radich-48.bc7786fde1f4.jpg

Christian Radich sin beliggenhet er PLASS 40. Det er i Vesterelven på Kråkerøy-siden.

Skoleskipet Christian Radich er regnet som Norges fremste og flotteste seilende ambassadør. Stiftelsens formål er å bevare Christan Radich for fremtidige generasjoner gjennom aktiv drift. Alle kan seile på tokt med Christian Radich. I tillegg til tokt og skoleturer er skipet med i regattaer og i sommerhalvåret arrangerer det også fjordturer, firmaturer og selskap ved kai.


SS «Christian Radich» er en tremastet fullrigger, bygget ved Framnæs Mekaniske Værksted i Sandefjord, med levering den 17. juni 1937. Eier er Stiftelsen Skoleskipet Christian Radich, etablert ved en donasjon fra rittmester, trelasthandler og skipsreder Christian Radich.

Christian Radichs historie begynner lenge før skuta ble bygget i 1937. I 1878 var Norge verdens tredje største sjøfartsnasjon. Europa med Norge inkludert merket mer og mer virkningene av industrialiseringen utover på 1800-tallet og handel og skipsfart økte.

Behovet for opplæring av sjøfolk var stort. På denne tiden var det et stort sosialt engasjement blant Kristianias borgere, og det trengtes – for fattigdommen var stor. Fem gode borgere av byen opprettet en «Commité for Indkjøb av Skib for Gutter bestemt til Sømænd».

Det første skipet som ble skaffet var stasjonært og ga et 3 måneders kurs for gutter som ville til sjøs. Det ble en suksess, pressen ble interessert spesielt i det sosiale aspektet, og flere gode hjelpere kom til.

I 1939 seilte skuta over Atlanteren for å besøke verdensutstillingen i New York. Skuta og ferden fikk en enorm pressedekning og gjorde skuta verdenskjent.

Christian Radich er nummer 4 i rekken av skoleskip med Oslo som hjemmehavn. Det første, som het Skoleskipet «Christiania» ble tatt i bruk som skoleskip i allerede i 1881. Sk/s ”Christiania” ble opprinnelig bygget i USA, i 1853 som fullrigget klipperskip «Star of Empire». Senere fulgte «Staatsraad Erichsen» og «Transatlantic». Christian Radich ble bygget ved Framnæs Mek. verksted i 1937.

Hensikten med skoleskip var å utdanne sjøfolk for transport og handel. Det vanlige fartøyet rundt århundreskiftet var seilskuter og det er grunnen til at seilskuta fortsatte som skoleskiptype også senere.

Stiftelsen Christiania Skoleskib tenkte helhetlig og ønsket å bygge et helt nytt skip, av to hovedgrunner: Det skulle være spesialbygd for opplæring, og det ville gi et oppdrag til skipsverftene som hadde magre tider.

Mannen Christian Radich var opptatt av å gi ungdom opplæring til å bli skikkelige sjøfolk og testamenterte kr. 90.000,- til bygging av en seilskute. Han satte som eneste betingelse at den skulle bære hans navn – og slik ble det.
Stiftelsen Christiania Skoleskib hadde pengene, og frihet til å utforme en skute som skulle være egnet til å gi norsk ungdom entusiasme og kunnskap om livet til sjøs.


Stiftelsen ga tegneoppdraget til Christian Blom i 1935, direktør ved Marinens Hovedverft. Da tegningene var ferdige, var ingen i tvil om at dette ville bli en praktfull skute med en helt egen skjønnhet og verdighet.
Anbudsrunden ble vunnet av Framnæs Mek. Verksted i Sandefjord og allerede i februar 1937 var fullriggeren på vannet. Den offisielle prøveturen var 17.juni 1937, og dette regnes som skutas fødselsdag.


Innredningen ombord vitner om at Christian Radich ble bygget som et skoleskip. Banjerdekk med plass for 80-90 elever (idag max 80 etter modernisering), en stor bysse for kokkeopplæring, tømmermannsjappe for opplæring av dekksfolk og tidligere var det også et maskinverksted om bord, der det nå er bysse, for opplæring av maskinister.
I 1939 seilte skuta over Atlanteren for å besøke verdensutstillingen i New York. Skuta og ferden fikk en enorm pressedekning og gjorde skuta verdenskjent.


Da skuta kom hjem i september 1939 ble hun overtatt av marinen. Etter invasjonen overtok tyskerne skuta og brukte den som losjiskip. På slutten av krigen ble skuta tauet til Flensburg i Tyskland hvor den senere ble bombet og sank. I mange bøker og annet materiale kan man lese i detalj om prosessen rundt bergingen av skuta. Da krigen var over, ble den heist opp igjen og slept til Kiel med en minesveiper foran som beskyttelse. Den ble senere slept til Norge og sto ferdigrestaurert i 1947.


Christian Radich var skoleskip for handelsflåten fra 1937 med bare gutter ombord. Senere, i 1983, kom også jenter med, og med unntak av årene 1939-1947 har skuta seilt med elever frem til 1998.

Fra 2005 gjenopptok Christian Radich sin skoleskipsstatus, frem til 2015 var hun blant annet arena for utdanning av nye befalselever for Sjøforsvaret. Da dette opphørte p.ga innsparinger i Forsvaret, seilte skuta med VG3 elever, maritime fag i 2 år. Det jobbes for at denne ordningen skal bli permanent, for å sikre vinterdrift.

Om sommeren deltar Christian Radich i Tall Ships Races, med få unntak. Både under 75-års jubileet og 80-års jubileet seilte skuta på sommertokt langs norskekysten, hun er alltid like velkommen dit hun kommer.

Hovedrollen i to internasjonale filmsuksesser

«Christian Radich» ble kjent gjennom filmen Windjammer som hadde suksess i en rekke land. Skipet hadde også «hovedrollen» i den kjente TV-serien fra BBC Onedinlinjen som ble sent på TV på 1970-tallet.


Onedinlinjen

Onedinlinjen (orig: The Onedin Line) er en britisk dramaserie som gikk på BBC fra 1971 til 1980. Serien var lagt til et skipsredermiljø i Liverpool på slutten av 1800-tallet. I hovedfokus sto det nystiftede rederiet Onedinlinjen, etablert av den ambisiøse James Onedin. Serien ble meget populær både i Storbritannia og flere andre land, og ble i løpet av 1970-tallet solgt til rundt 20 land. Den gikk på NRK fra 1974 til 1975.


Windjammer

Vi følger det norske skoleskipet Christian Radich på en reise til Madeira, Puerto Rico, Curacao, Trinidad, New York og tilbake igjen til Oslo. Windjammer var den første filmen som ble tatt opp i det spektakulære bredfilmformatet Cinemiracle som ga tilskuerne en panoramaopplevelse av seilasen på 17 500 nautiske mil. Filmen hadde premiere på Colosseum i 1958 og gikk for fulle hus i hele 15 måneder. Den innledet Harald Tusbergs karriere, og Lasse Kolstad toppet hitlistene med slageren fra filmen, "Kari waits for me."

Tekniske detaljer

Generell info

SkipstypeTremastet fullrigger

Bygget 1937 ved Framnæs Mekaniske Værksted (byggenr. 115)

Flaggstat Norge

Status Skoleskip eid av Stiftelsen Skoleskipet Christian Radich

Kallesignal LJLM

IMO-nr. 5071729

MMSI-nr. 258373000


Tekniske data

Lengde 72,5 meter

Bredde 9,7 m

Dypgående 4,9 meter

Toppfart 10 knop (motor)

14 knop (seil)

Mastehøyde 37, 7 meter

Seilføring 27 Seil

Hovedmaskin Caterpillar 900 HK

Tonnasje 663

Deplasement 1050 tonn

Mannskap 18 + 88


Kilde og referanse:
Wikipedia, radich.no. Plasseringsinfo fra Fredrikstad Kommune