Posts tagged Fortøyd på plass 9
Vega Gamleby

«Vega Gamleby» ble bygget i i Viken i Sverige i 1909. «Vega Gamleby» var en av de siste frakteskutene bygget i tre som var i drift på svenskekysten. Hun var på vei til opphugging i 1985 da hun ble reddet av Egil Bergström som fikk restaurert og bevart skipet.

Read More